Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Alates 01.09.2017 teostab Harjumaal haldusjärelvalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle

Piret Hiisjärv