Parempoolne menüü

AEGVIIDU KOOLI HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

Aegviidu                                                                                                                   13.02.2018

 

Algus: 18.00               Lõpp: 19.30

 

Koosoleku juhataja: Kaarel Mäesalu

Võtsid osa: Urmas Jegorov, Marina Ülevain, Tiina Steinberg, Kristel Lään

Puudusid: Rutt Tüli, Marian Rütman, Kertu Noor, Lilja Piibeleht-Tarassov

 

Päevakord

1.      Aegviidu Kooli põhimääruse eelnõu läbivaatamine

 

Päevakorrapunkt 1

Tiina Steinberg selgitas, et seoses Anija ja Aegviidu valdade ühinemisega ning vajadusega registriandmed korrastada, on vajalik sisse viia muudatused kooli põhimäärusesse.

Tutvuti kehtiva põhimäärusega ja viidi dokumendi eelnõusse sisse omapoolsed parandused ja täpsustused. Otsustati saata dokument laiemale hoolekogu koosseisule üle vaatamiseks ja muudatuste tegemiseks tähtajaga 16.02.2018./Allkirjastatud digitaalselt/

                                                                                   /Allkirjastatud digitaalselt/

Kaarel Mäesalu

Esimees                                                                      Kristel Lään

                                                                                   Protokollija