Parempoolne menüü

Aegviidu Kooli õppenõukogu korralised koosolekud toimuvad 2020/21. õppeaastal järgmistel aegadel:

30.11.2020

15.03.2021

9.06.2021

14.06.2021

30.08.2021

1.-8.kl aktus R 11.06.2021 

9. kl lõpuaktus N 17.06.2021

 

 

1. trimester 01.09-29.11.2019

2.trimester 30.11.-06.03.2020

3.trimester 7.03.- 08.06.2020

 

Iga trimestri lõpus toimub hindamine.

Esmaspäev

12.30 vaba aeg

14.15 huviringid või vabaaja tegevused

15.00 söömine

15.30 vaba aeg/ristsõnade lahendamine

16.30 kojuminek

Teisipäev

13.30 vaba aeg 

14.15 huviringid või vabaaja tegevused

15.00 söömine

15.30 huviringid või vabaaja tegevused

16.30 kojuminek

Kolmapäev

13.30 huviringid või vabaaja tegevused

15.00 söömine

15.30huviringid või vabaaja tegevused

16.30 kojuminek

Neljapäev

12.30 vaba aeg (võimalusel õues)

13.25 raamatukogu külastus/mängud

15.00 söömine

15.30 huviringid/laua või interaktiivsed tahvlimängud

16.30 kojuminek

Väljavõte tervisekaitsenõutest kooli päevakavale ja õppekorraldusele:

§ 9.  Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

 (1) Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.

 (2) Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

 (3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
 1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
 2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

 (4) Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

 (5) Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
 1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
 2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
 3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

 (6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel

http://www.ilmateenistus.ee

avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Alamkategooriaid

   VAHEAJAD 2017/2018. õppeaastal:

   1. vaheaeg  21.–29. oktoober 2017;

   2. vaheaeg  23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;

   3. vaheaeg  24. veebruar – 4. märts 2018;

   4. vaheaeg  21. aprill – 1. mai 2018;

   5. vaheaeg  (v.a. lõpuklassid) 13. juuni – 31. august  2018

 

Pikapäevarühm tegutseb esmaspäevast neljapäevani kuni kella 16.30-ni.

Pikapäevarühma õpetajad:

Esmaspäev - Thea Luik

Teisipäev - Reet Kanger

Kolmapäev - Maarika Jagula

Neljapäev - Merike Mölder

1. trimester 01.09-29.11.2019

2.trimester 30.11.-06.03.2020

3.trimester 7.03.- 08.06.2020

 

Iga trimestri lõpus toimub hindamine.

 

 

Aegviidu Kooli õppenõukogu korralised koosolekud toimuvad 2018/19. õppeaastal järgmistel aegadel:

4.12.2018

12.03.2019

4.06.2019

14.06.2019

27.08.2019