Individuaalsete nõustamiste ajad 2021/2022 

Kõik kohtumised tuleb õpetajaga eelnevalt kokku leppida 

Õpetaja 

aine 

 aeg 

Anneliis Liblik 

eesti keel ja kirjandus 

T 14.20 

Reimo Kaasiku 

kehaline kasvatus/ suusatamine 

T N 14.15-17.00 

Natella Krigul 

 

matemaatika, füüsika, keemia 

K,N 15.05  

Rutt Tüli 

inglise keel 

ETKR hommikuti 7.45-8.30 ja  

T 14.15 

Julia Aparin 

ajalugu,  ühiskond 

R 14.15 

Andrey Kuzichkin 

vene keel 

E 15.05 

Pirjo Land 

klassiõpetaja, 

bioloogia, geograafia, loodusõpetus 

 

3. klassile E 14.20-15.05  

3. kooliastmele K 14.20-15.05  

 

Monika Avalaid 

tehnoloogia ained 

T 13.30-15.30 

Reet Kanger 

 

klassiõpetaja 

E-N  

Mari Põder 

klassiõpetaja 

K; R 

 

Rasmus Tõnisson 

 

kehaline kasvatus 

T; N 

Kaire-Leen Varik 

kunstiõpetus 

N 15.05 

Ingrid Orumaa 

muusikaõpetus 

E; N 

Janne Kuuskla 

kehaline kasvatus/tants 

T 14.10 

Thea Luik 

klassiõpetaja 

K 13.30 

Tairi Lõugas   

klassiõpetaja 

E-N