Ootame kandideerima meie väiksesse, armsasse kooli uusi õpetajaid:

Inglise keel 1,0

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus 0,5

Kehaline kasvatus 0,5

Muusikaõpetus 0,5

Logopeed 0,25

Eriklassi õpetaja (7. klassile) 0,5

Kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid ja avaldus  tuleb saata hiljemalt 31.mai 2022 aadressile

tiina.steinberg@aegviidu.edu.ee

Tööleasumine 29. august 2022

Lisainformatsioon: Tiina Steinberg (direktor, tel 555 15 849)